Od 1 kwietnia 2020 roku będą obowiązywały nowe stawki wpisowego oraz składki rocznej. Wpisowe będzie wynosiło 400zł natomiast składka roczna 200zł.

Kategorie: Ermador