Klub sportowy LOK Ermador zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby rozpocząć przygodę ze strzelaniem sportowym. Strzelamy w każdy poniedziałek i czwartek od godziny 17:00. Strzelnica znajduje się przy ulicy Filarowej 52 (budynek szkół‚ ogólnokształcących i mechanicznych). Zajęcia prowadzą doświadczeni strzelcy sportowi, posiadający m.in. państwowe uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego wraz z wymaganymi prawem uprawnieniami „prowadzący strzelanie”, instruktorzy strzelectwa bojowego, sędziowie PZSS oraz licencjonowani zawodnicy PZSS z długoletnim stażem. Osoby te gwarantują najwyższą jakość szkoleń teoretycznych i praktycznych. W swojej ofercie skierowanej do młodzieży i dorosłych proponujemy szkolenia i treningi z broni pneumatycznej długiej, jak i krótkiej, oraz z broni palnej (kulowej i śrutowej). Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z budową broni, technikami strzeleckimi oraz zasadami bezpieczeństwa przy obsłudze broni i bezpiecznego zachowywania się na strzelnicy. Oprócz zajęć teoretycznych prowadzone są również zajęcia praktyczne – systematyczne treningi i cykliczne zawody (również na strzelnicach otwartych). Klub prowadzi regularne treningi strzeleckie a strzelcy biorą aktywny udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Nasz klub zapewnia pomoc prawną swoim członkom przy ubieganiu się o pozwolenie na broń palną sportową i kolekcjonerską. Znajdziemy miejsce dla każdego, zarówno dla stawiających w strzelectwie pierwsze kroki, jak i dla doświadczonych strzelców, myśliwych, instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego.

Kadra szkoleniowa

Wiesław

Wiesław

Od roku 2000 czynnie uprawia strzelectwo sportowe, licencjonowany zawodnik PZSS. Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego, sędzia oraz trener strzelectwa sportowego PZSS. Od października 2018 roku kierownik sekcji młodzieżowej.

Martyna

Licencjonowana zawodniczka Polskiego Związku. Instruktorka strzelectwa sportowego i bojowego, sędzia oraz trener strzelectwa sportowego PZSS

Dawid

Licencjonowany zawodnik PZSS, posiadacz uprawnień prowadzącego strzelanie

Robert

Licencjonowany zawodnik PZSS, posiadacz uprawnień prowadzącego strzelanie

strzelnica bielsko

Sebastian

Uprawia strzelectwo od 2012 roku, a od 2019 służy w wojsku. Posiada uprawnienia prowadzącego strzelanie oraz prowadzi treningi dla młodzieży przygotowywujące do ligi międzyszkolnej.

Zarząd klubu

Wiesław Wrona

Prezes

Martyna Byszkiewicz

wiceprezes, sekretarz

Tomasz Korzonkiewicz

Skarbnik

Dawid Werchowicz

członek zarządu

Zapisz się do nas

KS Ermador
ul.Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała

Wiesław tel. 602 808 061,

Martyna tel. 791 940 515

Email: biuro.ermador@gmail.com

Czynne: poniedziałek oraz czwartek: 17:00-20:00 zgodnie z harmonogramem treningów

Historia klubu

Klub Sportowy LOK Ermador nawiązuje do chlubnego dziedzictwa Klubu Sportów Obronnych Ermador, założonego jeszcze w latach 90 ubiegłego wieku przez ówczłsnego nauczyciela przysposobienia obronnego w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, p. Mirosława Gajdę. Klub ten odnosił wielokrotnie sukcesy na zawodach wysokich rangą zarówno w kraju (np. uzyskanie tytułu mistrza Polski w turnieju Srebrnych Muszkietów) jak i za granicą (np. mistrzostwa Europy w biathlonie). Obecnie działający Klub Sportowy Ermador został reaktywowany w 2013 roku przez obecnego Prezesa Klubu, podporucznika rezerwy, Roberta Garbocza oraz kilku aktywnych strzelców sportowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w uprawianiu strzelectwa, całym sercem oddanych popularyzacji tego pięknego sportu pośród młodzieży i dorosłych. W tym samym roku klub został włączony w struktury Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a w 2014 r. otrzymał licencję PZSS uprawniającą klub do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Klub Ermador funkcjonuje w strukturach Ligi Obrony Kraju.