Klub sportowy LOK Ermador zaprasza wszystkie osoby, które chciałyby rozpocząć przygodę ze strzelaniem sportowym. Strzelamy w każdy poniedziałek i czwartek od godziny 17:00. Strzelnica znajduje się przy ulicy Filarowej 52 (budynek szkół‚ ogólnokształcących i mechanicznych). Zajęcia prowadzą doświadczeni strzelcy sportowi, posiadający m.in. państwowe uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego wraz z wymaganymi prawem uprawnieniami „prowadzący strzelanie”, instruktorzy strzelectwa bojowego, sędziowie PZSS oraz licencjonowani zawodnicy PZSS z długoletnim stażem. Osoby te gwarantują najwyższą jakość szkoleń teoretycznych i praktycznych. W swojej ofercie skierowanej do młodzieży i dorosłych proponujemy szkolenia i treningi z broni pneumatycznej długiej, jak i krótkiej, oraz z broni palnej (kulowej i śrutowej). Celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z budową broni, technikami strzeleckimi oraz zasadami bezpieczeństwa przy obsłudze broni i bezpiecznego zachowywania się na strzelnicy. Oprócz zajęć teoretycznych prowadzone są również zajęcia praktyczne – systematyczne treningi i cykliczne zawody (również na strzelnicach otwartych). Klub prowadzi regularne treningi strzeleckie a strzelcy biorą aktywny udział w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Nasz klub zapewnia pomoc prawną swoim członkom przy ubieganiu się o pozwolenie na broń palną sportową i kolekcjonerską. Znajdziemy miejsce dla każdego, zarówno dla stawiających w strzelectwie pierwsze kroki, jak i dla doświadczonych strzelców, myśliwych, instruktorów i sędziów strzelectwa sportowego.

Kadra szkoleniowa

Wiesław

Wiesław

Od roku 2000 czynnie uprawia strzelectwo sportowe, licencjonowany zawodnik PZSS. Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego, sędzia oraz trener strzelectwa sportowego PZSS. Od października 2018 roku kierownik sekcji młodzieżowej.

Martyna

Licencjonowana zawodniczka Polskiego Związku. Instruktorka strzelectwa sportowego i bojowego, sędzia oraz trener strzelectwa sportowego PZSS

Dawid

Licencjonowany zawodnik PZSS, posiadacz uprawnień prowadzącego strzelanie

Robert

Licencjonowany zawodnik PZSS, posiadacz uprawnień prowadzącego strzelanie

strzelnica bielsko

Sebastian

Uprawia strzelectwo od 2012 roku, a od 2019 służy w wojsku. Posiada uprawnienia prowadzącego strzelanie oraz prowadzi treningi dla młodzieży przygotowywujące do ligi międzyszkolnej.

strzelnica bielsko

Robert

Były oficer wojsk powietrzno-desantowych, ratownik WOPR. Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego, instruktor narciarstwa.

strzelnica bielsko

Ryszard

Od 2011 czynnie uprawia strzelectwo sportowe (licencjonowany zawodnik PZSS). Instruktor strzelectwa sportowego i bojowego. Posiada uprawnienia prowadzącego strzelanie.

Zarząd klubu

Wiesław Wrona

Prezes

Martyna Byszkiewicz

wiceprezes, sekretarz

Tomasz Korzonkiewicz

Skarbnik

Dawid Werchowicz

członek zarządu

Zapisz się do nas

KS Ermador
ul.Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała

Wiesław tel. 602 808 061,

Martyna tel. 791 940 515

Email: biuro.ermador@gmail.com

Czynne: poniedziałek-piątek: 17:00-20:00 zgodnie z harmonogramem treningów

Historia klubu

Klub Sportowy LOK Ermador nawiązuje do chlubnego dziedzictwa Klubu Sportów Obronnych Ermador, założonego jeszcze w latach 90 ubiegłego wieku przez ówczłsnego nauczyciela przysposobienia obronnego w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, p. Mirosława Gajdę. Klub ten odnosił wielokrotnie sukcesy na zawodach wysokich rangą zarówno w kraju (np. uzyskanie tytułu mistrza Polski w turnieju Srebrnych Muszkietów) jak i za granicą (np. mistrzostwa Europy w biathlonie). Obecnie działający Klub Sportowy Ermador został reaktywowany w 2013 roku przez obecnego Prezesa Klubu, podporucznika rezerwy, Roberta Garbocza oraz kilku aktywnych strzelców sportowych, posiadających wieloletnie doświadczenie w uprawianiu strzelectwa, całym sercem oddanych popularyzacji tego pięknego sportu pośród młodzieży i dorosłych. W tym samym roku klub został włączony w struktury Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a w 2014 r. otrzymał licencję PZSS uprawniającą klub do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Klub Ermador funkcjonuje w strukturach Ligi Obrony Kraju.