DRODZY UCZNIOWIE ORAZ NAUCZYCIELE ZE SZKÓŁ ŚREDNICH

Jak co roku Nasz Klub Ermador Bielsko-Biała organizuję Szkolna Ligę Strzelecką dla szkół podstawowych. Do wzięcia w niej udziału zapraszamy wszystkie chętne szkoły podstawowe.

Liga organizowana jest w celu popularyzacji strzelectwa sportowego, umożliwieniu rywalizacji oraz kształtowania umiejętności poszanowania oraz przestrzegania zasad fair play.

W zawodach mogą brać udział wszystkie szkoły z powiatu, które wyrażą chęć rywalizacji. Liga składa się z 4 spotkań, podczas których szkoły będą rywalizować między sobą jak i zostaną wyłonieni zwycięzcy indywidualni.

Zawody zakończą się wielkim finałem, gdzie szkoła która zwycięży otrzyma Puchar Przechodni. Jeżeli jedna szkoła wygra Ligę 3 razy z rzędu wtedy nagroda zostaje w danej szkole a gra toczy się o nowy Puchar. 

Terminy: 28.11, 11.01, 20.02, 23.03.

ZGŁOSZENIA szkół proszę wysyłać na adres biuro.ermador@gmail.com

Do zawodów można się przygotować na DARMOWYCH specjalnie zorganizowanych zajęciach w środy w godzinach 17-20. Adres: szkoła ZDZ ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kategorie: Ermador