Sprawdzian praktyczny dla osób, które nie posiadają udokumentowanego udziału we współzawodnictwie sportowym w roku 2022 w celu przedłużenia licencji na rok 2023 odbędzie się 19 stycznia o godzinie 17:00. Drugi termin nie jest przewidziany.

Opłata za sprawdzian zgodnie z cennikiem PZSS wynosi: 400zł za pierwsza dyscyplinę, 200zł za każda następną.

Zgłoszenie udziału do sprawdzianu proszę wysyłać SMS na numer 791 940 515

Kategorie: Ermador