Poniżej przedstawiam informację dotyczące kursu na instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego. Kurs odbywać się będzie w Bielsku-Białej od 5.09 do 25.10.2020roku. Kurs prowadzony jest w soboty oraz niedziele w godzinach 9:00-17:30
 Kurs składa się z dwóch części : Instruktor Sportów Strzeleckich – koszt 2150zł, I pomoc przedmedyczna 150zł oraz strzelectwo dynamiczne 200 zł i część dotycząca broni bojowej 490 zł. Z części ogólnej zwolnieni są tylko absolwenci AWF (-340zł). Możliwość płatności w ratach do 12/12m-cy. W programie Kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu broni : sportowej , krótkiej bojowej , gładkolufowej i maszynowej . Forma zajęć: weekendowa. Możliwość finansowania z Rekonwersji i Urzędu Pracy. Prowadząca Kurs kadra składa się z samych wybitnych, należących do czołówki światowej i krajowej wykładowców.


Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują :
– Legitymację Instruktora Sportu Strzeleckiego wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb. – Legitymację Instruktora strzelectwa ze specjalnością: strzelectwo sportowe, bojowe i dynamiczne
 – Świadectwo ukończenia Kursu I pomocy przedmedycznej
 – Zaświadczenie o ukończeniu kursu prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego( przygotowanie do prowadzenia zajęć z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej) oraz strzelectwa dynamicznego).
– Dodatkowo bezpłatnie trakcie Kursu odbywa się szkolenie objęte programem dla Prowadzących strzelanie i sędziów strzelectwa.

Wydanie Licencji PZSS- sędziego strzelectwa- egzamin i licencja płatne na konto PZSS – 50zł
 Wydanie Legitymacji PZSS – Prowadzącego Strzelanie (po spełnieniu wymagań regulaminowych) – płatne na konto PZSS 50zł
 Wydanie Legitymacji PZSS – Instruktora Sportów Strzeleckich – płatne na konto PZSS – 100zł
     Uczestnicy otrzymują również autorskie materiały szkoleniowej w wersji ksero oraz elektronicznej.

 Osoby chętne proszone o kontakt na maila biuro.ermador@gmail.com. Potrzebne informacje to imię, nazwisko oraz numer telefonu. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończona min szkoła średnia (matura nie wymagana).

Kategorie: Ermador