Biuro ZW LOK w Katowicach zaprasza na IV i ostatnią finałową rundę KŻR, która odbędzie się na strzelnicy MKS LOK Rybnik.

Reg.-Liga-KZR-2021-r

Kategorie: Ermador