Egzamin odbędzie się dnia 12.02.2020 na strzelnicy klubowej ul. Filarowa 52. Opłata za 1 dyscypline wynosi 200zł, za każda następną 100zł.

Kategorie: Ermador