Podbeskidzka Liga Strzelecka dla Szkół Ponadpodstawowych organizowana jest w celu popularyzacji strzelectwa sportowego, umożliwieniu rywalizacji oraz kształtowania umiejętności poszanowania oraz przestrzegania zasad fair play. W zawodach mogą brać udział wszystkie szkoły z powiatu, które wyrażą chęć rywalizacji. Liga składa się z 5 spotkań podczas których szkoły będą rywalizować między sobą jak i zostaną wyłonieni zwycięzcy indywidualni. Zawody zakończą się wielkim finałem, gdzie szkoła która zwycięży otrzyma Puchar, który w następnej edycji znów jest nagrodą główną. Jeżeli jedna szkoła wygra Ligę 3 razy z rzędu wtedy nagroda zostaje u nich w szkole a gra toczy się o nowy Puchar. Terminy spotkań oraz finału znajdują się w regulaminie Podbeskidzkiej Ligi Strzeleckiej dla Szkół Ponadpodstawowych.

Do zawodów można się przygotować na specjalnie zorganizowanych treningach w piątki w godzinach 15-17 na strzelnicy klubowej ul. Filarowa 52 Bielsko-Biała, na które serdecznie zapraszamy!

Regulamin-Podbeskidzkiej-Ligi-dla-Szkol-Ponadpodstawowych-1

Kategorie: Ermador