W klubie Ermador prowadzimy kursy oraz szkolenia tj:

  • szkolenia podstawowe z obsługi broni,
  • przygotowanie na patent strzelecki, który jest niezbędny do otrzymania licencji zawodniczej PZSS

Pomagamy również uzyskać oraz utrzymać pozwolenie na broń do celów sportowych lub kolekcjonerskich

AKTUALNE KURSY:

KURS INSTRUKTORA STRZELECTWA SPORTOWEGO, BOJOWEGO ORAZ DYNAMICZNEGO

Poniżej przedstawiam informację dotyczące kursu instruktorskiego strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego. Kurs odbywać się będzie w Bielsku-Białej od 11.05 do 30.06.2024 roku. Prowadzony jest w soboty oraz niedziele w godzinach 9:00-17:30.

Składa się z dwóch części : Instruktor Sportów Strzeleckich – koszt 2450zł, I pomoc przedmedyczna 150zł oraz strzelectwo dynamiczne 290 zł i część dotycząca broni bojowej 590 zł. Z części ogólnej zwolnieni są tylko absolwenci AWF (-450zł). Możliwość płatności w ratach do 12/12m-cy. W programie Kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu broni : sportowej , krótkiej bojowej , gładkolufowej i maszynowej. Możliwość finansowania z Rekonwersji i Urzędu Pracy. Prowadząca Kurs kadra składa się z samych wybitnych , należących do czołówki światowej i krajowej wykładowców.

Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują :
– Legitymację Instruktora Sportu Strzeleckiego wydaną przez PZSS, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.

– Legitymację Instruktora strzelectwa ze specjalnością: strzelectwo sportowe, bojowe i dynamiczne
– Świadectwo ukończenia Kursu I pomocy przedmedycznej
– Zaświadczenie o ukończeniu kursu prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego( przygotowanie do prowadzenia zajęć z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej) oraz strzelectwa dynamicznego).
– Dodatkowo bezpłatnie w trakcie Kursu odbywa się szkolenie objęte programem dla Prowadzących strzelanie i sędziów strzelectwa.

Wydanie Licencji PZSS- sędziego strzelectwa- egzamin i licencja płatne na konto PZSS – 50zł
 Wydanie Legitymacji PZSS – Prowadzącego Strzelanie (po spełnieniu wymagań regulaminowych) – płatne na konto PZSS 100zł
 Wydanie Legitymacji PZSS – Instruktora Sportów Strzeleckich – płatne na konto PZSS – 100zł
     Uczestnicy otrzymują również autorskie materiały szkoleniowej w wersji ksero oraz elektronicznej.

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończona min szkoła średnia (matura nie wymagana).

Na pierwsze zajęcia należy dostarczyć (lub przesłać scan na maila biura):
– ksero Świadectwa-dyplomu (min. średnie wykształcenie – matura nie konieczna)
– 3 zdjęcia o wymiarze 3,5cmx4,5cm
– zaświadczenie lekarskie ( lekarz medycyny) (o wzór proszę pisać biuro.ermador@gmail.com)
– oświadczenie o niekaralności (o wzór proszę pisać biuro.ermador@gmail.com)
– zaświadczenie o pracy w służbie mundurowej i przydziale broni, ewentualnie nr patentu i Licencji PZSS, zastępczo nr legitymacji osoby dopuszczonej do broni.

Zapisy: Wypełniona kartę uczestnictwa należy wysłać na adres e-mail biuro@ka-liber.pl

KARTA UCZESTNICTWA dostępna pod adresem Kursy Instruktorów Strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego – możliwe finansowanie z Urzędu Pracy i Rekonwersji. Kursy 2023r: Kurs weekendowy 18 luty-Bielsko-Biała, 11 marzec-Poznań, 15 kwiecień-Zielona Góra – Ka-Liber Kursy strzeleckie oraz pisząc na adres biuro.ermador@gmail.com