Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie na prowadzącego strzelanie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniach 13-14.05.2023

Adres szkolenia: Strzelnica Chybie, ul. Św. Huberta

W kursie może uczestniczyć osoba, która:

– posiada licencję oraz patent PZSS

– i/lub posiada pozwolenie na broń

– i/lub posiada dopuszczenie do użytkowania broni

Celem szkolenia jest:

– przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń z różnych rodzajów broni,

– przedstawienie prawnych uregulowań związanych z prowadzeniem szkoleń strzeleckich,

– wdrożenie zasad bezpieczeństwa i warunków technicznych funkcjonowania strzelnic sportowych,

– zapoznanie z budowa broni oraz sposobem jej działania,

– zapoznanie z właściwą organizacja zajęć na strzelnicy w tym wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia strzelań,

– zapoznanie się z warunkami strzelań oraz wydawanymi komendami,

– zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opłata za kurs wynosi 350zł + 100zł legitymacja

ZAPISY: biuro.ermador@gmail.com

W zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko,

-numer telefonu,

– datę oraz miejsce urodzenia,

– adres zamieszkania,

– numer patentu, licencji, pozwolenia bądź dopuszczenia

Kategorie: Ermador